Birden fazla aboneliğim varsa

Mevzuata göre “Aynı veya farklı dağıtım bölgelerindeki birden fazla tüketim noktasında aynı tüzel kişiliğin bir önceki takvim yılındaki toplam elektrik enerjisi tüketiminin serbest tüketici limitini geçmesi halinde tüketici serbest tüketici kabul edilir.