Gerekli Evraklar

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından belirtilen bu dönemler içerisinde kendinize en uygun dönemi seçerek aşağıda belirtilen evraklar ile Unit Elektrik'e başvurarak, başka hiçbir değişikliğe gereken kalmaksızın (hat, trafo vb.) indirimli elektrik tedariğine başlayabilirsiniz.

Evrak Listesi
  • Bir önceki tedarikçi tarafından düzenlenen son elektrik faturası fotokopisi
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde İmza Beyannamesi)
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi Fotokopisi
  • Sözleşme (Şirket yetkilileri tarafından imzalı ve kaşeli)
  • Sözleşmeye imza atan yetkililerin kimlik fotokopileri
  • Alım Satım Bildirim Formu (Şirket yetkilileri tarafından imzalı ve kaşeli)