Onay ve Tedarik Başlangıcı

Seçtiğiniz kayıt döneminde gerekli evraklarınızla Unit Elektrik’e başvurmanız ve başvurunuzun onaylanması halinde hiçbir değişikliğe gerek kalmadan var olan teknik altyapınızla sürekli ve güvenli şekilde indirimli elektrik tedarikine başlayabilirsiniz.

Unit Elektrik’e yapmış olduğunuz başvurunuz dağıtım kurumları nezdinde de onayı aldıktan sonra son başvuru tarihini takip eden ay itibarı ile tamamen aynı koşullarda daha ucuza, sürekli ve güvenli şekilde indirimli elektrik tedarikine başlayabilirsiniz.

Onay ve Tedarik Başlangıcı

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'ne göre; tedarikçi değiştirmek istiyorsanız aşağıda belirtildiği gibi bir önceki tedarikçinize olan yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir.

  • "İçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iş günü saat 17:00'ye kadar söz konusu tüketicinin, serbest tüketici niteliği taşıdığı ve mevcut tedarikçisine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi niteliğinde olan ilgili perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla onaylanır veya yine Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine ilişkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki son iş gününe kadar gecikme faizi faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiş olan son faturaya ilişkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin reddedilmesi halinde durum gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla bildirilir."
  • "Profil uygulamasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapabilen sayaç takma zorunluluğu bulunan tüketim tesisleri yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde söz konusu sayaçların kaydı silinir. Kaydı silinen sayaç, mevzuata uygun sayaç değişikliği yapılan ayı takip eden ilk ay başı saat 00:00 dan itibaren yeni tedarikçisi adına kayda alınır."

İndirimli elektrik tedarik edebilmek için, sayacınızın Serbest Tüketici Yönetmeliği'ndeki usül ve esaslara göre;

  • Optik portlu ve uzaktan okuma için seri bağlantısı olan,
  • Saatlik uzlaştırma dönemi bazında veri alabilen
  • Tüketim verilerini 45 gün saklayabilen bir modele sahip olması gerekmektedir.